Saimniecība Rūči

Pāris jaunumi :)

Vasaras sezona. DIenas kļūst garākas, naktis īsākas, bet visus darbus apdarīt tik un tā nevar paspēt.
* Neskatoties uz to esam uzdarinājuši pāris jaunus būrus jauntrušiem (kādreiz būs arī bildītes).
* Sestdien – 2013.06.08 būsim Balvu zaļajā tirdziņā ar trušu meitenītēm vecumā līdz 11 nedēļas, tradicionālās trušu kastes nomainīs aplociņš, kurā trušiem patīk uzturēties vairāk (bērniem arī).
* Šaja nedēļā 2013. gada 3.-9. jūnijs, mūsu saimniecība pārsniegs 300-tā truša atzīmi. tas nozīmē, ka saimniecība būs sasniegusi darba jaudas kapocitāti 80%.