Saimniecība Rūči

Piedalīsimies “Lauku Labumu Tirdziņā Balvos”

09.03.2013 sēdināsim trušus auto un vizināsim tos uz Balvu Lauku Labumu Tirdziņu.

Interesenti varēs iegādāties mazākus un lielākus trušus (gan puikas, gan mietenes).

Te būs arī plakāts par pasākumu:

Uz tikšanos Balvos.